vrijdag 16 januari 2015

Welkom...

... op het initiële webforum van Natuurbehoud Kapellenbos!

Interesse voor lopende en komende activiteiten van de vereniging Natuurbehoud Kapellenbos?
We betrekken u via deze weg in de toekomst nauwer bij het gebeuren en de acties van onze bewonersvereniging en haar bestuur.

Op deze rollende hoofdpagina 'Actua kort' leest u wat ons momenteel bezighoudt, onder andere
* Belangrijke punten uit de Bestuursvergadering
* Bewonersinitiatieven
* Onze punten voorgelegd op de gemeentelijke adviesraden
* Gebeurtenissen/actie in Kapellenbos
* Wetenswaardigheden over actueel Gemeentelijk of Vlaams natuurbeleid

Graag ontvangen wij voorstellen of creatieve ideeën van uwentwege, dit in de knop Suggesties!


Opmerking:
Het relatief eenvoudige formaat van dit webforum past in de dag-na-dag werking van de vereniging. Bovendien worden alle artikels uit afgelopen jaren gearchiveerd in de referenties rechts op deze pagina. 
Het laat ook toe om chronologisch uw specifieke reacties van diverse aard (per knop) te ontvangen.
Dit formaat kan in latere fase aangepast worden om uw reacties/gegevens beter te kanaliseren.


Het bestuur wenst u alvast veel genoegen en nut bij het doorlezen van de info op alle knoppen!